Prøveløslatt fra forvaring etter sonet minstetid

En mann ble av Høyesterett i 2005 dømt til forvaring med en tidsramme på 15 år med en minstetid på 10 år for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle. Han begjærte seg prøveløslatt etter at minstetiden var ferdig sonet. Påtalemyndigheten og Kriminalomsorgen gikk imot prøveløslatelse. I motsetning til tingretten kom en enstemmig lagmannsrett frem til at det ikke forelå en nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig vold mot den fornærmede. Han ble derfor prøveløslatt. Dommen er ikke rettskraftig, da statsadvokaten har anket dommen til Høyesterett.

Mannens forsvarer er advokat Frode Sulland.