Rødt tar rettssak til Stortinget

Klassekampen hadde fredag og i går oppslag om den palestinske familien som advokat André Møkkelgjerd har bistått i sin sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap. Ekteparet har gått til sivilt søksmål mot staten for å få kjent vedtakene om tilbakekall av deres norske statsborgerskap ugyldige.
Dommen fra Oslo tingrett kom fredag. Ekteparets forklaringer ble ikke lagt til grunn. Stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund, reagerer sterkt på at det palestinske ekteparet fortsatt står uten norsk statsborgerskap.
Rødt tar rettssak til Stortinget 1