Saksøker staten for manglende helsehjelp og menneskerettighetskrenkelser på Trandum

Advokat André Møkkelgjerd bistår en klient med et søksmål mot Justis- og beredskapsdepartementet etter at klienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp på utlendingsinternatet på Trandum.

Formålet med søksmålet er å få retten til å fastslå at klientens menneskerettigheter ble krenket og at klienten skal gis oppreisningserstatning for krenkelsene.

Hør innslaget på NRK Nyhetsmorgen 30.5.2022 her (fra ca. 14:30): https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32010622