Samfunnsstraff for salg og oppbevaring av Rivotril

57-årig mann domfelt 18 ganger tidligere ble domfelt for salg av 5 tabletter og oppbevaring av 126 tabletter Rivotril. Aktor nedla påstand om 36 dager ubetinget fengsel. Tingretten fastsatte imidlertid straffen til 36 timer samfunnsstraff og la ved valg av reaksjon avgjørende vekt på tiltaltes personlige forhold og at han syntes å være i en god utvikling. Retten mente også at tiltalte som følge av sin forhistorie er sårbar og at et fengselsopphold ville være uheldig.

Forsvarer var advokat Peter Nørgaard