Staten stilte med sju i retten

Advokat André Møkkelgjerd bistår en etiopisk kvinne i et søksmål mot staten for angivelige menneskerettsbrudd under internering på Trandum. Klienten ble nektet fri rettshjelp til tross for at saken er så viktig og prinsipiell at staten stilte med sju personer i retten.

André Møkkelgjerd uttaler til Dagbladet: Det er grovt urimelig at staten kan begrense prøvingen av prinsipielle spørsmål for domstolene gjennom å nekte ressurssvake tilgang til rettshjelp.

Les mer om saken her: https://www.dagbladet.no/nyheter/staten-stilte-med-sju-i-retten/80198543

Staten stilte med sju i retten 1