Syrere i kirkeasyl på Bømlo

Advokatfullmektig Anela Ferati bistår et syrisk ektepar med sine saker om tilbakekall av oppholdstillatelser og varig utvisning.

De fikk asyl i Norge i 2013 og 2014. Utlendingsmyndighetene tror at paret anskaffet armensk statsborgerskap i forbindelse med flukten og at de har tilbakeholdt denne informasjonen for norske myndigheter ved ankomst. Paret forklarer at de fikk kjennskap til de armenske statsborgerskapene da de mottok UDIs brev om dette sommeren 2021. De antar at smugleren som hjalp dem med flukten har misbrukt deres syriske pass for å anskaffe armenske pass som smugleren kunne selge videre. Verken UDI eller UNE har festet lit til denne forklaringen, og det ble i april 2023 fattet vedtak om tilbakekall og varig utvisning. Dette på tross av deres sterke tilknytning til Norge, gjennom to barn som er norske statsborgere, språk, utdanning, arbeid, eiendom m.m. Saken skal nå prøves på nytt av Oslo tingrett.

Paret hadde utreisefrist 19. mai og valgte å gå inn i kirkeasyl fordi utlendingsmyndighetene ikke har svart på forespørsler om å tillate familien å oppholde seg lovlig i Norge frem til Oslo tingrett behandler saken. Det har vært stort engasjement fra lokalsamfunnet i Bømlo som opplever utlendingsmyndighetenes avgjørelser som svært urimelige. Saken har også vært mye omtalt i media, blant annet av Klassekampen:

https://klassekampen.no/utgave/2023-05-19/splittar-familie

 

https://www.nrk.no/vestland/regjeringa-vil-hindra-kyrkjeasyl_-syriske-tamar-og-harout-kan-bli-kasta-ut-av-kyrkja-med-makt-1.16417226

https://www.vl.no/nyheter/2023/05/22/syrere-i-kirkeasyl-pa-bomlo/

https://www.bomlo-nytt.no/meiningar/i/VPk63r/ope-brev-til-stortingsrepresentantar-fraa-sunnhordland

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/3EQEBv/det-er-den-draumen-me-alle-ber-paa

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/JQMxOX/tamar-og-harout-jakarian-har-no-soekt-tilflukt-i-kyrkja

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/dwp0aX/gruppeleiarar-og-ordfoerar-involverer-seg-i-jakarian-saka

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/eJXRQK/slik-forklarar-advokatfullmektigen-saka-til-familien-jakarian

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/mQpx6q/livet-til-familien-jakarian-gjekk-fraa-himmel-til-helvete