Tilrettelegging på eksamen - student fikk medhold i klagesak

En student krevde tilrettelegging på eksamen som følge av sin helsetilstand. Studenten og skolen var enige om at hen hadde en funksjonsnedsettelse, men skolen avviste den ønskede tilretteleggingen fordi skolen mente dette vil føre til at de faglige kravene til eksamen reduseres. Advokat Henriette Willix påklaget vedtaket til studiestedets klagenemnd, som i forrige uke kom til at vedtaket var ugyldig, og at studenten skulle innvilges tilretteleggingen han ønsket. Studenten ble også tilkjent fulle omkostninger.

Saken reiser spørsmål om hvor langt tilretteleggingsplikten etter likestilling- og diskrimineringsloven § 21 og universitets- og høgskoleloven § 4-3 femte ledd rekker.

Har du utfordringer i studiesituasjonen din, trenger bistand til å få innvilget nødvendig tilrettelegging eller andre spørsmål, ta kontakt med oss!

Tilrettelegging på eksamen - student fikk medhold i klagesak 1