Utelukker ikke ny streike-aksjon

På Forsvarergruppens høstseminar denne helgen kom det sterke reaksjoner på regjeringens forslag til ny rettshjelpssats for 2024.

Mens Salærrådet mener at satsen må økes til 1385 kroner for å være bærekraftig, foreslo regjeringen å øke satsen med 35 kroner fra 1180 til 1235 kroner i forslaget til statsbudsjett. Justert for inflasjon, betyr dette en reell nedgang på 3,4 prosent.

-Nå må det gjøres så mye som mulig for å presse frem et budsjett som ser annerledes ut. Vi kan i alle fall ikke utelukke en ny aksjon nå, sa Frode Sulland.

Les mer om saken i Advokatbladet her.

Utelukker ikke ny streike-aksjon 1